Regulamin sklepu - BJAS-DESIGN - Duży wybór łóżek i materaców

Regulamin Sklepu Internetowego

Ogólne warunki korzystania z oferty handlowej proponowanej przez sklep internetowy www.bjas-design.pl reguluje poniższy Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego umieszczonego na witrynie http://www.bjas-design.pl jest firma BJAS-DESIGN Iwona Januszkiewicz z siedzibą w Szczecinie 71-525 ul. ks. Hugona Kołłątaja 10.

Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8511707791, REGON: 321511568, adres e-mail: sklep@bjas-design.pl numer telefonu: +48 608 639 740 (opłata według cennika danego operatora).

Sklep internetowy firmy BJAS-DESIGN, umieszczony na stronie internetowej: www.bjas-design.pl prowadzi sprzedaż łóżek, materacy, akcesoriów do łóżek i materacy, a także mebli na zamówienie  i umożliwia składanie zamówień i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 Zamówienie można składać w następujący sposób:

  •     poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bjas-design.pl

Podane przez użytkownika dane adresowe zostaną wykorzystane do realizacji składanych zamówień.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę „BJAS-DESIGN” na stronach sklepu internetowego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma „BJAS-DESIGN” zastrzega sobie prawo
do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość zwrotną e-mail ze szczegółową informacją
o stanie zamówienia i jego statusem.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku, gdy:

  • w ciągu siedmiu dni od zamówienia na koncie sprzedającego nie zostanie odnotowana wpłata za zamówiony towar,
  • jeżeli brak możliwości skontaktowania się z kupującym: brak jest odpowiedzi na e-mail lub telefon,
  • zamówienie wzbudza wątpliwości, (nie można potwierdzić lub niewłaściwie jest wypełnione),
  • podana cena towaru jest nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu informatycznego lub występują okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia.

Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

Klient ma prawo wyboru miejsca dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

Koszty wysyłki są podane w formularzu zamówienia i pokrywane są przez Kupującego.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Do każdego zamówienia wystawiany jest PARAGON lub na życzenie faktura VAT w chwili, gdy zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.

W zależności od rodzaju zamawianego towaru termin realizacji (od dnia złożenia zamówienia) może wynosić od jednego tygodnia do sześciu tygodni.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się
w ofercie, jak również pełnej aktualizacji serwisu.

REKLAMACJE

Wszystkie towary objęte są gwarancją.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@bjas-design.pll bądź listownie na adres sklepu: BJAS-DESIGN Iwona Januszkiewicz ul. Kołłątaja 10, 71-525 Szczecin

W celu przyśpieszenia i ułatwienia  rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w innej formie zgodnej z prośbą Klienta.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych widocznych przed rozpakowaniem przesyłki należy zgłaszać kurierowi w momencie jej odbioru. Kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody i przekazać jego kopię Klientowi.

PRAWO ZWROTU

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 i art. 35.

 Zwrotu towaru należy dokonać na adres: BJAS-DESIGN Iwona Januszkiewicz ul. Kołłątaja 10 71-525 Szczecin, wysyłając zakupiony towar nienoszący śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu.  Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, czyli koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu w ciągu 14 dni roboczych na konto wskazane przez Kupującego.

W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty transportu w obie strony, a w przypadku „bezpłatnej wysyłki” faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez sklep internetowy www.bjas-design.pl będzie przeniesiony na Kupującego według obowiązujących stawek transportowych.

Zwrotowi nie podlegają produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb oraz produkty dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827). Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer rachunku bankowego, na jaki e.Sklep ma zwrócić zapłatę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.